Trots op nieuwe opdracht van Gemeente Voorst!

Net voor de bouwvak kregen wij het geweldige nieuws dat Gemeente Voorst ons de nieuwbouw van de brandweerkazerne heeft gegund! We kijken er naar uit om met Gemeente Voorst en alle betrokken partijen samen te gaan werken en om een bijdrage te leveren aan de veiligheid en duurzaamheid van Twello! 

De komende weken zullen in het teken staan van de eerste bouwvergaderingen, waarin we de plannen verder zullen uitwerken. En dan, in het komende najaar, gaan we vol enthousiasme van start met de bouw!  

De gemeente Voorst heeft op 18 juli 2023 de opdracht voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Zuiderlaan in Twello gegund aan Dijkhof Bouw B.V. Voor de aanbesteding van de kazerne is een aanbestedingsprocedure doorlopen. De brandweerkazerne op de oude locatie aan de Jupiter maakt samen met de gemeentewerf, het voormalige schoolgebouw en de aangrenzende gymnastiekzaal plaats voor een nieuwe woonwijk. Naar verwachting wordt de nieuwe brandweerkazerne aan de Zuiderlaan in het eerste kwartaal van 2025 in gebruik genomen.  

Duurzaam 

Bij de aanbestedingsprocedure is rekening gehouden met maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI). Dit is duurzaam inkopen, waarbij niet alleen gelet wordt op de prijs, maar ook op de effecten op milieu, mensen en maatschappij. De bouw van de nieuwe kazerne zorgt bijvoorbeeld voor werk in de gemeente en de regio. 

ʻNul-op-de-meterʼ  

De nieuwe brandweerkazerne wordt energieneutraal uitgevoerd als een ʻnul op de meterʼ gebouw. De benodigde energie wordt opgewekt door een groot aantal zonnepanelen die op het dak worden geplaatst. De zonnepanelen wekken in het voorjaar en in de zomer de meeste energie op. Dan wordt er energie ʻteruggeleverdʼ aan het energiebedrijf. In de winter, als de meeste energie verbruikt wordt, neemt de brandweerkazerne weer energie af. Op die manier levert een gebouw over een heel kalenderjaar gemeten minstens zoveel energie op als dat het afneemt en staat er ʻnul-op-de-meterʼ. Het gebouw is dan volledig energieneutraal. 

Het ontwerp 

Het ontwerp van de brandweerkazerne in Twello is door JOUS Architecten gemaakt. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft een blauwdruk voor het bouwen van kazernes. Dit plan houdt rekening met alle eisen die aan een kazerne gesteld worden afhankelijk van de omvang van de kazerne, het aantal vrijwilligers/beroeps en het aantal voertuigen. Het gebouw is op basis van deze blauwdruk ontworpen als een ʻdoorrijkazerneʼ. De 4 brandweervoertuigen staan met hun neuzen direct de goede kant op, zodat zij via de voorkant (zijde Zuiderlaan) snel kunnen uitrukken. Voor de brandweervrijwilligers die op de fiets naar de kazerne komen wordt een fietsaansluiting gemaakt vanaf de rotonde in de Zuiderlaan.  

Nieuwe brandweerkazerne in Twello | Gemeente Voorst

(Impressie – JOUS Architecten | Tekst – Voorster Nieuws week 30) 

Datum

24.08.2023

Deel dit artikel