Woningborg

Zekerheid bieden en ontzorgen. Dat is in ’t kort wat de Woningborg Groep dagelijks doet. Zorgen dat iedereen in Nederland gegarandeerd goed kan wonen. Dat wordt gerealiseerd door goede financiële en technische waarborgen plus concrete technische adviezen, die door de hele bouwbranche worden gebruikt bij het bouwen van nog betere woon- en werkomgevingen. Met minder risico’s, gebreken en faalkosten.

  • De afbouwwaarborg:
    Gaat de bouwonderneming gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg een schadeloosstelling. In dit geval conform de vastgestelde regels in de van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling.
  • De herstelwaarborg:
    De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning. Als zich een gebrek voordoet, herstelt de bouwonderneming dit gebrek als dit onder de garanties valt. De meeste onderdelen van de woning hebben een garantietermijn tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Maar bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn zelfs 10 jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen van de bouwonderneming.