VCA**

Veiligheids Checklist Aannemers staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het programma beoogt veiliger werken en een vermindering van het aantal ongevallen bij werkzaamheden met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. VCA toetst en certificeert dienstverlenende bedrijven op hun VGM-beheersysteem.