ISO 9001

Binnen Dijkhof Bouw is de bron van het kwaliteitssysteem vastgelegd in een strategisch plan waaruit het beleid, bedrijfshandboek en bijbehorende (financiële) stukken voortvloeien. Belangrijk zijn hierbij de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende functies.
Relevante documentatie is uiteraard voor de medewerkers van Dijkhof bouw toegankelijk. Voor iedereen binnen Dijkhof Bouw is helder dat het werken volgens  de omschreven documentatie en de naleving van de afspraken de doeltreffendheid verhoogt. Daarnaast is het kwaliteitssysteem (voortvloeiend uit ISO 9001) er op gericht om voortdurend te kunnen verbeteren en processen en procedures te kunnen blijven optimaliseren (volgens de Deming cirkel).