Vakgroep Restauratie

Vakgroep Restauratie

Dijkhof Bouw is aangesloten bij de Vakgroep Restauratie, de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. De vijfendertig leden van de Vakgroep Restauratie nemen samen tweederde van de restauratiebouwproductie in ons land voor hun rekening, variërend van onderhoud en restauraties van woonhuizen tot herbestemmingen van fabriekscomplexen en kerken. De Vakgroep zet zich al dertig jaar in voor het waarborgen van kwaliteit, innovatie, het behoud van ambachtelijk vakmanschap en treedt op als belangenbehartiger en gesprekspartner binnen de restauratie- en monumentenwereld.

In het kort:

  • Kwaliteitsborging van restauratiewerk.
  • Kennisoverdracht van vakmanschap.
  • Belangenbehartiging van de aangesloten restauratiebouwbedrijven.
Vakgroep Restauratie