Duurzaamheid is kernwaarde

Verantwoord omgaan met onze mensen en onze omgeving in het algemeen en het milieu in het bijzonder, is als vanzelfsprekend. Als familiebedrijf ben je zuinig op elkaar en op de natuur en omgeving waarin je werkt, woont en leeft. Dijkhof Bouw gelooft in de balans tussen mensen, natuur en verantwoord ondernemerschap.

Hoe geeft Dijkhof Bouw daar concreet invulling aan?

  • Dijkhof Bouw scheidt haar afval stromen
  • Ons pand wordt verlicht door middel van LED verlichting.
  • Verwarming (WTW) timmerfabriek door gebruik te maken van de restwarmte van de machines.

Duurzame inzetbaarheid van ons team

Veilig werken in de bouw is belangrijk voor de medewerkers van Dijkhof Bouw, onderaannemers en overige partijen. Iedereen wil aan het eind van de dag weer gezond naar huis en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Dijkhof Bouw besteedt daarom veel zorg en aandacht aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Denk hierbij aan ergonomische werkplekken, hulpmiddelen op de bouw, verkorte werkweek voor de 55+, (tijdelijk) aangepast werk na verzuim. 

Een leven lang fit aan het werk

Dijkhof Bouw zorgt voor goede arbeidsomstandigheden en het voorzien van de juiste middelen. Om de veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu van eigen personeel, personeel van onderaannemers, tijdelijke medewerkers en derden te waarborgen, voldoen wij aan de eisen zoals gesteld in de norm VCA**. Hierbij streven wij naar het voorkomen van persoonlijk letsel, materiƫle en milieuschade op het gebied van KVGM (kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu).